O FIRMIE
  USŁUGI
  SZCZEGÓŁY USŁUG
  CENNIK
  KONTAKT


Szczegóły usług

1.Stałe sprzątanie obiektów

  Indywidualnie dobierany zakres czynności przy wykonywaniu prac porządkowych

 • częstotliwość sprzątania dobierana jest przez klienta; może się ono odbywać codziennie, albo też raz w tygodniu, według indywidualnych potrzeb
 • optymalizacja kosztów jest możliwa poprzez wyszczególnienie miejsc sprzątanych codziennie oraz powierzchni sprzątanych z mniejszą częstotliwością
 • godziny rozpoczęcia oraz zakończenia prac porządkowych dostosowane są do wymagań klientów
 • możliwość całodobowego serwisu sprzątającego
 • osoby wykonujące prace porządkowe cechują się doświadczeniem, a także uczciwością i sumiennością.


2. Współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi

Zakres prac porządkowych wewnątrz budynku:

 • zamiatanie i mycie klatek schodowych, korytarzy
 • zamiatanie piwnic, suszarni i wózkowni (wraz z omiataniem pajęczyn)
 • mycie balustrad
 • omiatanie pajęczyn na klatce schodowej
 • mycie bram wejściowych
 • czyszczenie metalowych wycieraczek przed wejściem do klatek schodowych
 • mycie szyb i gablot ogłoszeniowych
 • mycie okien i parapetów na klatkach schodowych, w piwnicach oraz pomieszczeniach ogólnego użytku
 • mycie lamperii, grzejników oraz drzwi do pomieszczeń ogólnodostępnych
 • mycie lamp oświetleniowych na klatkach schodowych, w piwnicach oraz pomieszczeniach ogólnego użytku
 • deratyzacja budynku, tj. rozkładanie trutki na szczury

Sprzątanie terenów zewnętrznych:

 • zamiatanie chodników, placów i parkingów
 • zbieranie śmieci wokół budynku
 • grabienie liści
 • czyszczenie chodników oraz opasek wokół budynku z chwastów i traw
 • pielęgnacja zieleni: koszenie trawnika
 • zamiatanie altan śmietnikowych oraz wyznaczonych miejsc z wolnostojącymi pojemnikami i kontenerami na śmieci
 • w okresie zimowym: odśnieżanie dachów, chodników i ciągów pieszo-jezdnych oraz posypywanie ich piaskiem
 • sprzątanie błota i lodu z chodników i ciągów pieszo-jezdnych, kratek ściekowych

Dostarczamy wszelkie materiały, sprzęt oraz środki niezbędne do realizacji usługi.

3. Odśnieżanie

  • budynki wielko- powierzchniowe
  • dachy skośne
  • tereny zewnętrzne
  • profesjonalny sprzęt i organizacja
  • ubezpieczenie wykonywanych prac
  • wystawiamy faktury VAT

  Świadczymy też usługi kompleksowego odśnieżania. Zajmujemy się usuwaniem śniegu z dachów budynków, parkingów, osiedli, ulic oraz usuwaniem sopli i nawisów śnieżnych. Zatrudniamy pracowników, przeszkolonych do pracy na wysokościach, którzy posiadają dokumenty uprawniające ich do wykonywania tego typu pracy.

4. Mycie okien

  • mycie okien we wszystkich typach obiektów
  • wykorzystanie różnych technik mycia okien, w zależności do wysokości oraz trudności w dostępie do okna


5. Pranie wykładzin

  • pranie dywanów
  • pranie wykładzin
  • pranie tapicerki

  Usługa polega na chemicznym doczyszczaniu dywanów oraz wykładzin, a także tapicerki samochodowej itp. za pomocą przeznaczonych do tego urządzenia.

  Środki przez nas stosowane zabezpieczają prane powierzchnie przez ponownym zabrudzeniem tworząc warstwę ochronną.

6. Uzupełnianie środków higienicznych

  Mydło w płynie
  Zaopatrywania klienta w dobrej jakości mydło w płynie

 • o różnym zapachu i kolorze
 • z lanoliną
 • z olejkiem kokosowym
 • antybakteryjne, dezynfekujące

  Papier toaletowy
  Zaopatrywanie klienta w papier toaletowy

 • małe i duże rolki
 • 1-warstwowe, 2-warstwowe
 • białe, szare, zielone
 • celulozowe, celulozowo-makulaturowe, makulaturowe

  Ręczniki papierowe
  Zaopatrywanie klienta w ręczniki papierowe

 • ręczniki papierowe w kartonie typ ZZ, CC
 • ręczniki papierowe w roli
 • 1-warstwowe, 2-warstwowe
 • białe, szare, zielone
 • celulozowe, celulozowo-makulaturowe, makulaturowe


7. USŁUGI PORTIERSKIE

Realizujemy pełny zakres usług portierskich oraz serwis recepcyjny, tj.:

 • wydawanie kluczy, przekazywanie korespondencji, prowadzenie księgi portierni,
 • ewidencja wejść i wyjść z budynku,
 • dokonywanie obchodów budynku,
 • całodobowy dozór mienia znajdującego się w budynku,
 • bieżące sprawdzanie stanu technicznego budynku,
 • wykonywanie prostych czynności konserwacyjnych,
 • w przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych takich jak włamanie, pożar bądź inne, zawiadomienie stosownych służb oraz podjęcie wszelkich niezbędnych czynności im przeciwdziałającym.

  Do świadczenia usług portierskich oddelegowani są pracownicy posiadający aktualne zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

8. Sprzątanie jednorazowe- poremontowe bądź po-budowlane

  Na zlecenie klienta realizujemy również zlecenia jednorazowe oraz prace interwencyjne, tj.:

 • prace poremontowe i pobudowlane
 • mycie okien, żaluzji

  Prace polegają na doczyszczeniu powierzchni zabrudzonych podczas remontu, doprowadzenie do stanu czystości wszystkich powierzchni tego wymagających.

  Powyższe prace wykonywane są terminowo oraz przez wyszkolonych pracowników firmy.

tel: +48 501010463

e-mail: firma.topmop@gmail.com

o firmie | usługi | szczegóły usług | cennik | kontakt